Welcome!

Contoh Karangan UPSR: KEPENTINGAN AIR, by Sangarayini
Contoh Karangan UPSR
Name:Selangor Sangarayini
Title:KEPENTINGAN AIR
2010-04-20 23:44
         Negara ini pernah menghadapi masalah air yang teruk terutamanya di Lembah Klang. Hal ini berpunca daripada kesan El-Nino yang mengakibatnya kemarau.

         Penurun paras air di empangan-empangan telah memaksa kerajaan bertindak mencari cara lain untuk mendapatkan bekalan air bersih. Penggunaan air bawah tanah didapat bersesuaian untuk mendapatkan bekalan air bersih.

         Selain itu, pembinaan logi-logi pembersihan air di kawasan yang bersesuaian juga merupakan salah satu lagi cara dilakukan untuk mendapatkan berkalan air bersih.Air akan dibersihkan dan kemudiannya diagihkan kepada pengguna-penggun.

         Pengguna-pengguna jugadinasihatkan supaya menggunakan air bersih sebaik-baiknya untuk mengelakkan pembaziran. Jika terdapat kebocoran paip air, pengguna-pengguna harslah bertindak pantas dengan melaporkan pekara tersebut kepada Jabatan Bekalan Air.

         Tanpa kerjasama daripada semua pihak, masalah air mungkin akan terus berlarutan. Oleh itu, marilah    kita bersama-sama menjimatkan penggunaan air.    


 

Submit a comment:

Name