Welcome!

Contoh Karangan UPSR: FAEDAH MENABUNG, by afhami bin azami
Contoh Karangan UPSR
Name:Pulau Pinang afhami bin azami
Title:FAEDAH MENABUNG
2010-04-01 21:04
Sejambak kasih, sekalung budi saya nobatkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, kombinasai ampuh pihak kehakiman dan seterusnya sidang intelektual sekalian.Assalamualikum dan salm sejahtera.Tampilnya saya pada pagi yang mulia ini untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk 'Faedah Menabung'.

Warga dewan yang dimuliakan.

         Menabung adalah satu amlan yang baik dan mendatangkan banyak faedah kepada setiap orang yang gemar menabung.Menabung ialah menyimpan wang yang lebih kedalam tabung yang telah dibeli mahupun yang dicipta sendiri untuk masa hadapan kelak.Kemudian, wang itu bolehlah dihantar ke bank untuk disimpan.Banyak perkara yang boleh kita lakukan dengan hasil tabungan kita itu.

         Antara faedah yang dapat kita peroleh daripada menabung ialah untuk waktu kecemasan.Memang sudah terang lagi, hasil wang tabungan itu dapat kita gunakan untuk waktu kecemasan.Sebagai contoh, jika ahli keluarga kita sakit, kita bolehlah mengeluarkan hasil tabungan itu untuk tujuan membiayai kos perubatan. Tidaklah kita terkapai-kapai untuk mendapatkan sumbangan daripada orang lain.Malah, kita juga dapat meringankan bebanan ibu bapa mahupun orang lain untuk membayar kos perubatan atu rawatan itu.Jika kita tidak mempunyai wang yang cukup, pasti 'nasi sudah menjadi bubur'.Kita tidak akan mendapat rawatan ataumembeli ubat dengan wang yang tidak mencukupi.

         Selain daripada itu, hasil daripada wang tabungan itu dapat kita gunakan untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi.Ini keran banyak wang yang kita perlukan untuk sesi pendaftaran, membayar yuran serta membeli keperluan untuk belajar.Tidakjlah kita menyusahkan ibu bapa kita untuk memenuhi perbelanjaan kepada kita.Sekiranya kita tidak menyediakan tabungan daripada awal dan kita impikan untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi, tentu mustahil untuk kita bagi untuk mengeluarkan wang yang banyak pada waktu itu.Ini akan menyusahkan ibu dan bapa kita malah kepada orang lain untuk membekalkan perbelanjaan kepada kita.Dengan hasil tabungan itu, kita dapat membeli keprluan belajar seperti buku pelajran, alat tulis buku nota dan lain-lain.

Sidang dewan yang saya sayangi,

         Daripada hasil perbicaraan saya tadi, jelaslah bahwa menabung banyak memberi faedah kepada kita.Ini dapat meringankan beban ibu bapa dan orang lain.Oleh itu, menabunglah dari sekarang demi kesejahteraan hidup kita kelak.

         Sebelum dewan ini kembali sunyi, mari kita dengar serangkap pantun daripada saya sebagai pengakhiri perbicaraan ini.

Kalau ada sumur di ladang,

Boleh saya menumpang mandi,

Kalau ada umur yang panjang,

Boleh kita berjumpa lagi.

Sekian, terima kasih.


 

Submit a comment:

Name