Welcome!

Contoh Karangan UPSR: cara-cara memupuk keluarga bahagia, by natasha milla
Contoh Karangan UPSR
Name:natasha milla
Title:cara-cara memupuk keluarga bahagia
2010-10-18 02:29
setiap anggota keluarga seharusnya hormat menghormati antara satu sama lain. secara tidak langsung ia akan mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni dan penuh kasih sayang. selain itu, saling menolong jika ada diantara ahli keluarga yang memerlukan bantuan. pelbagai bantuan yang boleh kita hulurkan sama ada dari segi wang, pakaian dan sebagainya.
 

Skgsik-6-180038, (2018-03-11 18:56)
1112
 
Skgsik-6-180038, (2018-03-11 18:56)
1112
 
Submit a comment:

Name