Welcome!

Contoh Karangan UPSR: Nilai Murni/Amalan Baik/ Pengajaran , by 丫头
Contoh Karangan UPSR
Name:Kuala Lumpur 丫头
Title:Nilai Murni/Amalan Baik/ Pengajaran
2010-03-05 00:45
This is the format 2 rite Nilai Murni that my tcher gave me ~Wish that this can help u ya >.O

_______________________________________________________        1.Baik Hati

→Tolerensi    →Murah Hati →Bertimbangrasa →salingmem

2.Berdikari

→Berdisiplin →berhati-hati →Berupaya bertindak sendiri →keyakinan diri →Bertindak nyawa

3.Hebah tinggi →Bersopan-santun →berbudi bahasa →Mengakui Kesalahan

4.Hormat→Menghormati setiap invidu →menghormati prinsip-prinsip dan kepentingan → Rukun Negara →Menghormati agama-agama dan resan →Mematuhi Undang-Undang

5.Kasih Sayang→Menyayangi diri dan orang lain →Mencintai Alam Sekitar →Cintai Akan Negera

6.Keadilan→Tidak Berat →Adil Saksama

7.Kebesan→Babes memberi pendapat →bebas melakukan sesuatu tanpa melanggari undang-undang

8.Keberanian→Berani Kerana Benar →Berani Mencuba →Berani mempertahankan pendirian

9.Kebersiha    Fizikal Mental→ Kebersiha Diri/Fizikal →Kebersihan → Berfikiran position →Kesihatan mentol

10.Kejujuran→Amanah → bertanggungjawab →bercakap benar → keboleh percayaan

11.Kerajinan→Ringan Tulang →Menghargai Masa → Berusaha Gigih

12.Kerjasama→Tolong menolong → Bersatu-padu

13. Kesederhanaan→Berjimat-Cermat → Mementingkan diri

14.Kesyukuran→Berterima Kasih →membalas jasa → Menghargai sumbangan

15.Rasional→Membuat pertimbanganyang wajar → Berfikiran matang dan terbuka

16.Sangat Bermayat→Bermaufakat →Semangat Kejiranan →Peka harapan semasa

17.Patriosme→Cinta Akan Negara → Taat kepada raja dan negara → Sanggup Berbakti dan berkoban kepada negara
 

Submit a comment:

Name