Welcome!

Contoh Karangan UPSR: faedah gotong-royong, by shaadah
Contoh Karangan UPSR
Name:Selangor shaadah
Title:faedah gotong-royong
2010-02-24 14:45
     Menurut kamus dewan edisi ketiga terbitan dewan bahasa dan pustaka ms:412,gotong-royong diertikan sebagai tolong-menolong atau membuat kerja bersama-sama.

     Sesungguhnya amalan bergotong-royong ini memberikan banyak manfaat kepada sesebuah masyarakat yang mengamalkannya.antara faedahnya ialah kerja yang berat akan menjadi lebih berat.

     Selain daripada itu apa kurangnya amalan gotong-royong secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan sesama ahli dalam kelompok masyarakat.Bak pepatah melayu "bersatu kita teguh,bercerai kita roboh."

     Berdasarkan faedah-faedah yang dihuraikan tadi,jelaslah semangat bergotong-royong merupakan sesuatu yang wajar untuk terus dipupuk dalam masyarakat kita. Budaya tradisi ini tidak wajar dibiarkan luput sekalipun dalam arus kemajuan yang semakin pesat pada masa kini dan masa-masa yang akan datang.
 

Submit a comment:

Name