Welcome!

Contoh Karangan UPSR: Surat kepada Perdana Menteri, by Grace
Contoh Karangan UPSR
Name:Grace
Title:Surat kepada Perdana Menteri
2010-02-07 17:36
The author has created a key for this essay.
You need the key to open it.

Karangan ini dilindungi dengan kata kekunci yang direka oleh penulis.
Kata kekunci tersebut diperlukan untuk membuka karangan ini.

Hint for the key set by author / Pembayang kata kekunci:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = ?