Welcome!

Contoh Karangan UPSR: syarahan tajuk " Rekaan Sains Menjana Kemajuan", by salimi amni
Contoh Karangan UPSR
Name:Kelantan salimi amni
Title:syarahan tajuk " Rekaan Sains Menjana Kemajuan"
2010-02-03 23:20
Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, panel hakim yang arif lagi bijaksana. Guru-guru besar, guru-guru, rakan-rakan peserta, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum san salam sejahtera saya ucapkan.

    

     Berdirinya saya di sini kerana ingin menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk "Rekaan Sains Menjana Kemajuan".

Hadirin sekalian,

     Sains dan teknologi sekarang semakin berkembang di dalam pelbagai bidang. Sains juga merupakan satu kemajuan kepada manusia.

     Dengan adanya pengetahuan sains, kemudahan dapat dicipta untuk manusia dan kita juga perlu menggunakan kemudahan itu dengan bijak dan sebaik-baiknya.

    

        Antara kemudahan yang dapat dicipta adalah komputer. Komputer mempunyai banyak kegunaan anataranya ialah dapat memproses data dan juga maklumat.

        Selain daripada itu, dengan adanya komputer dan kemudahan lain, urusan kita juga akan menjadi lebih cepat, senang dan berkesan.

        Jika negara kita berterusan begini, zaman akan menjadi terus maju. Dengan itu, negara kita akan menjadi semakin maju dan semakin banyaklah ciptaan sains yang dapat dihasilkan.
 

Submit a comment:

Name