Welcome!

Contoh Karangan UPSR: budaya lepak dalam kalangan remaja, by aliynnatasya
Contoh Karangan UPSR
Name:Kedah aliynnatasya
Title:budaya lepak dalam kalangan remaja
2010-01-17 17:02
Gejala lepak amat ditakuti kerana dapat memusnahkan masa depan negara.Oleh itu kita haruslah mencuba untuk mencari resipi untuk mengatasi budaya yang tidak sihat ini.Para remaja perlu diberi bimbingan agar mereka tidak terjebak dengan aktiviti yg tidak bermoral ini.Aktiviti seperti ceramah,motivasi,bengkel,program rakan muda,sukan dan rekreasi dirasakan mampu untuk membantu remaja.aktiviti-aktiviti komuniti yg dapat menarik perhatian remaja perlu dikemaskinikan.Selain itu,pendidikan yang berteraskan agama,nilai-nilai murni serta tatasusila ketimuran perlu disemaikan dari peringkat rendah lagi.Media cetak dan eletronik wajar memainkan peranan dalam usaha mendidik golongan ibu bapa tentang gaya keibubapaan.Diharap dengan kerjasama seluruh pihak dapat mengatasi gejala lepak dikalangan remaja.
 

Submit a comment:

Name