Welcome!

Contoh Karangan UPSR: karangan tanggungjawab seorang pengawas, by fatihin_penulis
Contoh Karangan UPSR
Name:Selangor fatihin_penulis
Title:karangan tanggungjawab seorang pengawas
2009-10-30 17:39
The author has created a key for this essay.
You need the key to open it.

Karangan ini dilindungi dengan kata kekunci yang direka oleh penulis.
Kata kekunci tersebut diperlukan untuk membuka karangan ini.

Hint for the key set by author / Pembayang kata kekunci:

siapakah nama penulis karangan ini(sila rujuk)