Welcome!

Contoh Karangan UPSR: PUNCA2 PENCEMARAN ALAM SEKIITAR, by FARAH N HUSNA
Contoh Karangan UPSR
Name:FARAH N HUSNA
Title:PUNCA2 PENCEMARAN ALAM SEKIITAR
2009-04-07 16:41
Alam sekitar adalah kurnian tuhan.Alam sekitar yang bersih menjadikan manusia sihat.Pada zaman sekarang pencemaran alam sekitar semakin meningkat pada zaman sekarang.

                    Punca yang pertama ialah pencemaran udara.Pencemaran udara disebabkan asap daripada kenderaan dan kilang.

                     Selain itu, punca pencemaran alam sekitar ialah pencemaran air.Ini disebabkan pembuangan toksik dan bahan beracun daripada kilang yang dibuang ke dalam laut dan    sungai.Ini juga akan menyebabkan hidupan akuatik di dalam laut dan sungai mati.

                     Di samping itu,pembuangan sampah merata-rata juga adalah salah satu punca pencemaran alam sekitar.Aktiviti ini juga mengeluarkan bau yang busuk dan tidak menyenangkan.

                     Akhir sekali,saya berharap sikap manusia yang tamak ini dihapuskan dan tidak diikuti oleh generasi yang akan datang.

        


 

Submit a comment:

Name