Welcome!

Contoh Karangan UPSR: Cara-cara Menjaga Kebersihan, by James Wong Yi Xiu
Contoh Karangan UPSR
Name:Johor James Wong Yi Xiu
Title:Cara-cara Menjaga Kebersihan
2010-09-16 07:51
    Kebersihan meruoakan faktor penting dalam kehidupan manusia.Kita perlu menjaga kebersihan supaya kita terhindar daripada sebarang penyakit.

    Kita perlu menjaga kebersihan diri pada setiap masa.Selan mandi, kita juga perlu memakai pakaian yang bersih.Diri yang bersih boleh menjadikan peranan bagi adik- baradik.Selain itu,badankita akan menjadi cergas dan otak kita akan menjadi cerdas.

    Kebersihan makanan dan minuman juga perlu diambil berat.Kita harus memastikan peralatan masak bersih.Jikalau hendak makan di restoran, kita hendaklah menjamin restoran itu bersih.Ini bagi menggelakan masalah keracunan makanan.

    Pesekitaran rumah turut diutamakan.Rumah yang bersih bukan sahaja di dalam rumah sekadar di luar juga.Kita dapat belajar dan bekerja dengan selesa jika begitu.

    Selain itu, kebersihan pesekitaran juga wajarlah tidak dilupakan.Ini boleh memboleh kita menghirup udara yang segar.Kita bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan pesekitaran dengan tidak membuat sebarang kerosakan dan pencemaran.

    Sesungguhnya,kita harus mengamalkan sikap menjaga kebersihan kerana kebersihan ialah asas kehidupan.Oleh itu, jomlah kita bersama menjaga kebersihan!!!
 

Submit a comment:

Name