Welcome!

Contoh Karangan UPSR: faedah mengitar bahan buangan semula, by farihin-sk tambun ipoh
Contoh Karangan UPSR
Name:Perak farihin-sk tambun ipoh
Title:faedah mengitar bahan buangan semula
2010-08-22 21:31
                Terdapat banyak faedah mengitar bahan buangan semula.Kita perlu mengitar bahan buangan supaya dapat mengelakkan kepupusan sumber alam.

                Antara faedah mengitar bahan buangan semula ialah kita akan dapat menghasilkan sesuatu barang baru daripada bahan terbuang seperti tisu daripada surat khabar,tin biskut dan sebagainya.Ini amat penting untuk menjaga alam daripada tercemar.

Seterusnya,apabila kita mengitar bahan buangan,kita juga dapat memelihara alam sekitar.Kita akan dapat mengelakkan sampah sarap daripada dibuang dan dibakar secara terbuka.Selain itu,kita akan menjimatkan sumber alam.

Dengan mengitar bahan buangan semula,negara akan dapat melahirkan masyarakat yang kreatif dan inovatif.Masyarakat    akan dapat mencipta barang-barang baru yang bermutu dan dapat mengharumkan nama negara.

Oleh sebab kita banyak mengitar bahan buangan semula,ia akan dapta menambahkan peluang pekerjaan di kilang-kilang kitar semula.Kita juga akan dapat mengurangkan kadar pengangguran.

Banyak lagi faedah mengitar bahan buangan semula.Ia amat penting untuk dilaksanakan untuk mengekalkan keseimbangan alam.Justeru itu,alam sekitar yang bersih akan menjamin kesejahteraan    hidup masyarakat.Oleh itu,bersama-samalah kita mengitar bahan buangan semula sekarang.


 

Submit a comment:

Name