Welcome!

Contoh Karangan UPSR: bersopan-santun, by iker avatarz
Contoh Karangan UPSR
Name:Selangor iker avatarz
Title:bersopan-santun
2010-08-16 21:34
     Bersopan-santun perlu ada pada seseorang.Setiap orang mesti bersopan-santun untuk hidup dengan sempurna dan dihormati orang lain.

     Orang lain tidak suka apabila kita beradab buruk di depan mereka.Setiap orang benci akan adab yang buruk.Seseorang yang bersopan-santun akan dikasihi semua orang.

     Jika kita bersopan-santun di hadapan orang,kita tidak ada masalah dalam percakapan.Selain itu,orang lain juga akan berkawan dengan kita sekiranya kta bersopan-santun dengan mereka.Ia akan perhaubungan persahabatan lebih erat.

     Bersopan-santun bermakna seseorang itu berkelakuan baik dan pertuturannya juga bersopan.Dia tidak akan menyinggung perasaan seseorng ketika bercakap.

     Orang juga memuji kita kerana adab kita yang bersopan-santun.Mereka juga akan balas dengan bersopan-santun kepada kita.Jadi,sematkanlah adab bersopan-santun antara satu sama lain.    
 

Submit a comment:

Name