Welcome!

Contoh Karangan UPSR: Faedah membaca, by Chan Weng Cheong
Contoh Karangan UPSR
Name:Chan Weng Cheong
Title:Faedah membaca
2009-03-20 21:05
Membaca merupakan amalan yang banyak memberi fadeah.Oleh itu,sikap gemar membaca seharusnya dijadikan amalan oleh setiap orang.Antara bahan bacaan yang sesuai dibaca ialah surat khabar , majalah,buku rujukan dan sebagainya.

Melalui pembacaan surat khabar dan majalah , murid-murid dapat menambahkan pengetahuan tentang perkembangan semasa di dalam dan di luar negara.hal ini demikian kerana surat khabar dan majalah memuatkan pelbagain berita semasa seperti ekonomi , pendidikan dan sebagainya.

Selain itu, murid-murid akan peka terhadap perkembangan sains dan teknologi melalui pembacaan buku-buku cereka sains.

Seorang murid yang banyak membaca dapat memperbaiki dan menguasai bahasa dengan baik.Penguasaan murid dalam bidang tatabahasa dapat dipertingkatkan.

Murid-murid yang banyak membaca juga tidak mudah terpengaruh oleh gelaja negatif dan mereka akan berfikiran matang dan bernas.

Kesimpulanya,murid-murid yang suka membaca dapat memajukan diri sendiri , bangsa dan negara.
 

Submit a comment:

Name