Welcome!

Contoh Karangan UPSR: kepentingan pengangkutan awam, by
Contoh Karangan UPSR
Name:
Title:kepentingan pengangkutan awam
2010-08-07 02:50
SABAN HARI,MASYARAKAT TIDAK MEMPUNYAI KESEDARAN UNTUK MENGGUNAKAN PENGANGKUTAN AWAM .PENGGUNAAN PENGANGKUTAN AWAM    DI DALAM    KALANGAN MASYARAKAT AGAK RENDAH.IA SANGAT MEMBIMBANGKAN KERAJAAN.PIHAK KERAJAAN TELAH MENGUSAHAKAN PELBAGAI LANGKAH NAMUN,IANYA JUGA BELUM BERHASIL.TERDAPAT BANYAK KEPENTINGAN MENAIKI PENGAKUTAN AWAM.

DIANTARANYA IALAH,PENGANGKUTAN AWAM DAPAT MENGELAKKAN KESESAKAN LALU LINTAS DI BANDAR-BANDAR UTAMA.DENGAN ADANYA PENGANGKUTAN AWAM,PENGUNAAN KENDERAAN PERSENDIRIAN DAPAT DIKURANGKAN.KESESAKAN LALU LINTAS JUGA DAPAT DIELAKKAN.IA JUGA DAPAT MENJIMATKAN MASA MASYARAKAT YANG BERUSAN DI BANDAR.SEPERTI BAB KATA PEPATAH MASA ITU EMAS.

PENGGUNAAN PENGANGKUTAN AWAM JUGA DAPAT MENGGELAKAN INTERAKSI SOSIAL DALAM KALANGAN-KALANGAN MASYARAKAT.TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM JUGA LEBIH MURAH DARIPADA KENDERAAN PERSENDIRIAN.DI NEGARA KITA,KENAIKAN HARGA MINYAK SERING BERLAKU.KOS BAHAN API JUGA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PERKARA-PERKARA YANG LEBIH PENTING.

PENGANGKUTAN AWAM JUGA DAPAT MENGGALAKKAN INTERAKSI SOSIAL DALAM KALANGAN MASYARAKAT.MASYARAKAT MALAYSIA JUGA DAPAT BERINTERAKSI ANTARA SATU SAMA LAIN.IA JUGA DAPAT MENGERAIKAN HUBUNGAN ANTARA KAUM DAN SALING MENGHORMATI ANTARA SATU SAMA LAIN.IA JUGA DAPAT MENDOKONG GAGASAN 1 MALAYSIA YANG MEMENTINGKAN PERPADUAN.

PENGANKUTAN AWAM MEMANG BANYAK KEPENTINGANNYA.SEMUA PIHAK PERLU MENGUBAH SIKAP UNTUK MENGGUNAKAN PENGANGKUTAN AWAM.JIKA NEGARA KITA AKAN TERUS DIBELENGGU PELBAGAI MASALAH PENGANGKUTAN.
 

Submit a comment:

Name