Welcome!

Contoh Karangan UPSR: Pentingnya Menjaga Kebersihan Sekolah, by Rachel Yeoh
Contoh Karangan UPSR
Name:Pulau Pinang Rachel Yeoh
Title:Pentingnya Menjaga Kebersihan Sekolah
2010-07-13 21:07
        Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Guru Besar, para hakim guru-guru dan murid-murid seperjuangan sekalian. Pada pagi yang indah ini saya ingin menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk "Pentingnya Manjaga Kebersihan Sekolah".

        Kebersihan penting dalam hidup seseorang insan. Hidup yang bersih menerajui hidup yang sihat. Selain kebersihan diri, pakaian, tempat tinggal dan kebersihan sekolah juga perlu dititikberatkan.

        Hadirin sekalian,

        Sekolah ialah tempat untuk menimba ilmu. Persekitaran yang bersih memudahkan penerimaan pelajaran yang diajar.

        Sekolah yang bersih menimbulkan suasana yang selesa dan ceria. Suasana ini merangsang pelajar berfikiran positif. Justeru, menjauhkan diri daripada gejala negatif.

        Apabila menilai sesebuah masyarakat sekolah melihat kebersihan sekolah, kelakuan dan pancapaian pelajar.

        Jelaslah kebersihan sekolah patut dijaga. Sama-samalah kita menja kebersihan sekolah demi kebaikan bersama.

        Sebelum saya mengundur diri sekali lagi saya menekankan bahawa kebersihan sekolah adalah penting.

        Sekian, terima kasih.
 

, (2016-07-17 21:03)
Sama juga
 
Thank you sebab bagi idea ni senang nak buat kerja sekolah., (2016-03-29 00:55)

 
Submit a comment:

Name