Welcome!

Contoh Karangan UPSR: Budaya lepak dalam kalangan murid, by Sifral a/p velayutham
Contoh Karangan UPSR
Name:Selangor Sifral a/p velayutham
Title:Budaya lepak dalam kalangan murid
2019-05-09 23:19
    Budaya lepak dalam kalangan remaja lazimnya melibatkan aktiviti seperti ponteng sekolah dan berpelesiran.Gejala ini berpunca daripada kurangnya pengawasan dan keprihatinan ibu bapa terhadap anak-anak kerana kesibukan dan kecuaian mereka.Ibu bapa kurang memantau pergerakan anak-anak serta kurang mengambil tahu tentang hal merka.Sesungguhnya,pendekatan 'cegah sebelum parah'perlulah kita utamakan dalam merawat tabiat ini.
 

Ss, (2019-05-11 20:04)
Gooddddddd.  

 
Submit a comment:

Name