Welcome!

Contoh Karangan UPSR: Jaya kempen budaya membaca, by Sifral a/p velayutham
Contoh Karangan UPSR
Name:Selangor Sifral a/p velayutham
Title:Jaya kempen budaya membaca
2019-05-09 22:40
Membaca jambatan ilmu;budaya membaca amat penting dalam kehidupan kita.kemajuan bangsa banyak dikaitkan dengan budaya membaca.Pembacaan dapat membentuk dan mencerdaskan minda untuk membolehkan kita berfikiran progresif.Mereka petah berhujah    selain bebas mengeluarkan pendapat disebabakan ilmu yang dimilikinya. Kebanyakan pemimpin merupakan golongan yang suka membaca.
 

Submit a comment:

Name