Welcome!

Contoh Karangan UPSR: Cara meningkatkan keharmonian dalam kelas, by Angry Brids
Contoh Karangan UPSR
Name:Angry Brids
Title:Cara meningkatkan keharmonian dalam kelas
2018-08-23 21:07
     Setiap murid harus belajar dengan gembira. Oleh itu, haruslah kita bersa menjaga kesejahteraan dalam kelas.  
 
     Pertamanya, kebersihan perlulah dijaga. Tidak boleh kita buang merata-rata dalam kelas. Makanan tidak patut dibawa ke dalam kelas untuk makan.  
 
     Sentiasa harus memastikan tidak buat bising dalam kelas. Kita perlu memastikan suasana dalam bilik darjah senyap seperti dalam perpustakan.  
 
        Semasa guru mengajar, kita harus mendengar dengan bersungguh-sungguh. Guru juga harus menjaga kesenyapan dalam kelas.  
 
        Dengan ini, barulah wujud kelas yang hebat dan harmoni.
 

Submit a comment:

Name