Welcome!

Contoh Karangan UPSR: KEJAYAAN ANIS, by NURUL ANiS FARISAH
Contoh Karangan UPSR
Name:Kelantan NURUL ANiS FARISAH
Title:KEJAYAAN ANIS
2017-05-14 14:20
ANIS    : Selamat pagi, Afif. Silakan duduk.  
 
Afif : Terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin  
             mengucapkan tahniah kepada saudari kerana telah  
             terpilih sebagai murid cemerlang.  
 
Anis    : Terima kasih. Saya berasa bersyukur atas  
                 kejayaan saya ini. Apakah tujuan awak datang ke  
                 sini?  
 
Afif : Tujuan saya datang ke sini adalah untuk menemu  
             ramah saudari.  
 
Anis    : Boleh, apa salahnya.  
 
Afif : Siapakah yang banyak mendorong saudari untuk  
             mencapai kejayaan dalam bidang akademik?  
 
Anis    : Guru-guru dan ibu bapa yang banyak mendorong  
                 saya mencapai kejayaan ini.  
 
Afif : Bagaimanakah saudari boleh terpilih sebagai murid  
             cemerlang?  
 
Anis    : Saya tidak pasti tetapi mungkin kerana saya  
                selalu mendapat keputusan yang baik dalam  
                ujian dan peperiksaan termasuk peperiksaan UPSR.  
                Selain itu saya banyak mewakili sekolah  
                dalam beberapa pertandingan. Di samping itu juga,  
                saya tidak pernah terlibat dengan masalah  
                disiplin di sekolah.  
 
Afif : Apakah nasihat saudari kepada rakan-rakan yang  
             ingin berjaya dalam pelajaran?  
 
Anis: Nasihat saya kepada rakan-rakan supaya mendengar  
            nasihat guru dan ibu bapa serta  
            menumpukan perhatian semasa guru mengajar.  
 
Afif: Terima kasih atas kesudian saudari untuk ditemu  
            ramah.  
 
Amira    : Terima kasih.
 

hanis, (2017-07-15 00:37)
baik .  

 
Submit a comment:

Name