Welcome!

Contoh Karangan UPSR: kepentingan kokurikulum, by THARANI KASEENATHAN
Contoh Karangan UPSR
Name:Perak THARANI KASEENATHAN
Title:kepentingan kokurikulum
2017-01-30 23:44
 
Yang Dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, ParaHakim yang Bijaksana, guru-guru,dan rakan-rakan sekalian. Salam Sejahtera  
saya ucapkan. Tajuk Syarahan saya pada petang ini ialah “ KepentinganKokurikulum “.  
Hadirin Sekalian,Secara umumnya tajuk ini membawa maksud bahawa aktiviti kokurikulumdi sekolah dapat memupuk dan membentuk keperibadian unggul seseorangpelajar.Kegiatan kokurikulum ialah kegiatan luar bilik darjah.Ia wajib bagi semuamurid.Antara kegiatan kokurikulum yang terdapat di sekolah ialah unitberuniform, persatuan dan kelab serta sukan permainan, contohnya Pengakap,Kelab Badminton, dan sebagainya.Kepentingan kokurikulum kepada pelajar ialah mereka dapat menimbailmu pengetahuan sampingan yang amat berguna. Jika mereka menyertaiPasukan Bulan Sabit Merah umpamanya, mereka dapat belajar cara-caramerawat luka, memberi pertolongan kecemasan dan sebagainya.Pelajar yang menyertai aktiviti kokurikulum juga terikat dengan disiplinnyayang ketat. Dengan itu secara tidak langsung pelajar-pelajar ini telahdidedahkan dan dilatih untuk mendisiplinkan diri. Disiplin amat penting bagiseorang pelajar.Semangat bekerjasama sangat diperlukan terutamanya ketika merekamenyertai perkhemahan. Pendedahan nilai seperti ini amat berguna kepadapelajar-pelajar. Mereka akan melakukan sesuatu tugasan itu dengan semangatbekerjasama. Mereka dapat memasak, mendirikan khemah, mencari kayu apidan sebagainya dengan sikap kerjasama ini. Ia juga dapat melahirkan rasatanggungjawab terhadap rakan-rakan.Pelajar yang tidak menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah tidak merasaiapa yang diperolehi oleh mereka yang menyertai aktiviti kokurikulum. Sekian,terima kasih.
 

Joni, (2017-05-07 19:44)
Thank you for sharing Rusty’s life with you in such a joyous manner. All our friends leave such enormous holes in our hearts when they leave, but they also leave so many smiles, so much warmth and so much love. Run free, Rusty!Woofs, Purrs, Neighs and Hugs,Tommy, The Chans, The &#&120;V8#8222; horses and #1
 
revathi muniandy, (2017-03-18 01:53)
karangan kamu sangat hebat tetapi ada kesalahan dan space;
 
RAJESREE, (2017-01-30 23:55)
HEBATNYA KARANGAN INI KAKAK!!!!!  

 
RAJESREE, (2017-01-30 23:54)
HEBAT.......  

 
GIVA LAKKSHMEE, (2017-01-30 23:53)
SAYA INGAT KARANGAN INI SANGAT HEBAT TETAPI ADA SEDIKIT KESALAHAN.TOLONG SEMAKAN KESALAHAN KAMU.........  

 
KASEENATHAN , (2017-01-30 23:49)
KARANGAN INI SANGAT HEBAT TETEPI ADA SEDIKIT KESALAHAN (SPACE)......
 
Submit a comment:

Name