http://www.upsr.net/show.php?n=1114090&nS=12056&t=Langkah_Langkah_Yang_Perlu_Diamalkan_terhadap_Tumbuh_Tumbuhan_Semula_Jadi_Dan_Hidupan_Liar_Secara_Bijaksana_by_Atiqah_Malik.html