http://www.upsr.net/show.php?n=1112333&nS=14641&t=kamu_telah_bercuti_pada_cuti_sekolah_yang_lepas.tulis_sebuah_karangan_tentang_pengalaman_kamu_by_Ameera_Afeefa.html