Welcome!

Contoh Karangan UPSR: Aku sebatang sungai, by Thanayanti
Contoh Karangan UPSR
Name:N. Sembilan Thanayanti
Title:Aku sebatang sungai
2013-05-08 19:25
                 Aku sebatang sungai  
 
 
 
     Aku barasal dari suatu tempat yang tinggi menuruni laluan tanah dan batu-batan yang membentuk diriku sebagai sebatang sungai.Bentuk tubuhku yang kecil menjadi besar.  
 
     Akupembekal air    yang utama kepada manusia.Sejak dari dahulu aku digunakan oleh manusia. Bazanya cara manusia mendapatkan air dari aku.Sekarang air daripada badan aku disalirkan ke rumah-rumah mereka.sesungguhnya manusia yang tidak bertanggungjawab akan merasai akibat perbuatan mereka kelak
 

Submit a comment:

Name