http://www.upsr.net/show.php?n=1106650&nS=17318&t=Tulis_sepucuk_surat_kepada_sahgabat_di_luar_negara_untuk_menceritakan_keistimewaan_negara_kita,Malaysia_by_Khor_Yineng.html