http://www.upsr.net/show.php?n=1099428&nS=15890&t=Sekolah_anda_telah_mengadakan_Hari_Sukan.Tuliskan_sebuah_surat_kepada_sahabat_anda_untuk_menceritakan_suasana_pada_hari_itu._by_Marien_Jeen.html