http://www.upsr.net/show.php?n=1098555&nS=12101&t=pengalaman_semasa_menjaga_kedai_koperasi_sekolah_by_ja.html