Welcome!

Contoh Karangan UPSR: \"Kepentingan Amalan Gotong Royong\", by Nurul Ain
Contoh Karangan UPSR
Name:Kelantan Nurul Ain
Title:\"Kepentingan Amalan Gotong Royong\"
2011-07-23 18:04
     Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis,Yang Berusaha Tuan Guru Besar,para hakim yang adil lagi bijaksana,guru-guru dan rakan-rakan sekalian.Selamat sejahtera saya ucapkan.Pada pagi ini,saya ingin menyampaikan syarahan yang bertajuk "Kepentingan Amalan Gotong royong".  
      
Hadirin sekalian,  
 
     Gotong-royong adalah aktiviti yang dilakukan scara bekerjasama tanpa mengambil upah.Antara"Kepentingan Amalan Gotong royong dapat meringankan beban dalam sesuatu kerja. Sebagai contoh,mendirikan khemah,membina titi dan sebagainya.  
 
Hadirin yang dihormati,  
 
     Selain itu,"Kepentingan Amalan Gotong royong" dapat memupuk semangat tolong-menolong.Ia juga dapat mengeratkan silaturrahim sesama kita.Aktiviti ini memupuk kita agar brtanggungjawab menjaga alam sekitar.  
 
     Kesimpulannya aktiviti gotong royong hendaklah dipupuk sejak kecil lagi.Gotong royong ini dapat dijadikan amalan kepada kita.Demikianlah syarahan saya pada pagi ini.  
 
     Sekian,terima kasih.
 

Submit a comment:

Name