Welcome!

Contoh Karangan UPSR: kebaikan gotong-royong, by hariz the writer
Contoh Karangan UPSR
Name:Perak hariz the writer
Title:kebaikan gotong-royong
2011-06-21 21:00
    Kita semua mungkin pernah terlibat dalam gotong-royong.Gotong-royong mempunyai faedah dan kebaikan tersendiri.  
    Faedah yang pertama ialah menjaga kesihatan.Kita dapat meajaga kesihatan dengan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk.Contohnya plastik makanan,longkang dan tayar terbuang.  
    Kedua ialah kebersihan akan terjaga .Mengutip sampah akan membersihkan sesuatu tempat.Seperti,membuang sampahkedalam tong sampah .  
    Selain itu,gotong-royong juga dapat mengeratkan silaturrahim.Kita mengeratkan silaturrahim dengan berkerjasama  
.  
    Kemudian,kita dapat menceriakan kawasan tersebut.apabila kawasan tersebut bersih,itu dapat menceriakan kawasan tersebut.  
    Jelaslah bergotong-royong ada banyak kebaikan.oleh itu, gotong royng perlu diadakan seminggu sekali.
 

Submit a comment:

Name