Welcome!

Contoh Karangan UPSR: Kepentingan Sains dan Teknologi, by Nurin Sabrina bt Mohd Yusoff
Contoh Karangan UPSR
Name:Nurin Sabrina bt Mohd Yusoff
Title:Kepentingan Sains dan Teknologi
2011-05-21 23:05
             Manusia menpunyai naluri dan keiginan untuk mempertingkatkan taraf hidup.Pelbagai ciptaan berdasarkan sains dan teknologitelah membantu manusia dalam kehidupan seharian.  
 
             Dengan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi,pelbagai ciptaan telah diperkanalkan untuk memudahkan kerja manusia.Kerja-kerja harian seperti membasuh pakaian dan juga ketuhar gelombang mikro.Peralatan ini juga dapat menjimatkan masa kerana proses yang dilakukan lebih cepat.  
             Semantara itu,tahap kesihatan manusia juga dapat dipertingkatkan.Hal ini demikian karana kemajuan sains dan teknologi membolehkan pakar - pakar perubatan dapat menghasilkan ubat - ubatan yang lebih berkesan.Seterusnya mencipta peralatan canggih  
untuk menyembur pelbagai penyakit yang berbahaya pada masa kini.  
             Selain itu,perkembangan sains dan teknologi juga telah membantu meningkatkan hasil produktiviti sektorperindustrian dan pelandagan.Penciptaan jentera janggih dan robot -robat dapat menggantikan tenaga manusia,selain melakukan kerja dengan lebih pantas. Dengan itu,kos dapat dikurangkandan ekonomi semakin bertanbah baik.  
 
             Seterusnya,kemajuan dalam bidang sains dan teknologi juga memudahkan urusan penyinpanan data.Komputer digunakan meluaskan dalam sektor perbankan untuk memudahkan urusan penipanan dan pengeluaran wang kemudahan mesin juruwang automatik yang disediakanoleh pihak bank pula menmudahkan pelangan berurusan selepas waktu pejabat.  
                Jelaslah bahawa sains dan teknologi banyak memberikan sumbangan untuk memudahkan urusan harian manusia,di samping meningkatkan taraf hidup manusia.    
 

Muthu, (2019-07-01 10:07)
All of this was copied it is not good all the website I go I see this
 
Muthu, (2019-07-01 10:07)
All of this was copied it is not good all the website I go I see this
 
心如金,深如火, (2019-04-22 01:41)
I dont like this.I am here to spilt the real tea!!!!!!
 
Darkness , (2018-07-31 00:38)
:]
 
unknow, (2018-06-25 21:03)
well not as bad but can choose some of it point to gather with multiple point  
i like it
 
farah najwa , (2018-06-05 00:37)
wow! i like your essay thank you for share this essay  

 
huda, (2018-03-27 19:57)
good  

 
Show All Comments
Submit a comment:

Name