Test # *** 1 *** 1 *** Code 10

Revision ALL in ONE 16.1

Revision ALL in ONE 16.1
Quiz 16, Set 1
 

 
Question 1
Abu dilahirkan tiga tahun selepas kemerdekaan Malaysia.

Berapakan umurnya pada tahun 2010 ?

A. 40
B. 43
C. 50
D. 53

 

 

 
Question 2
Menurut karangan Aku Seekor Anging, siapakah yang melakukan

kesilapan semasa mencatatkan nama anjing?
A. Doktor
B. Jururawat
C. Perdana Menteri
D. Lembaga

 

 

 
Question 3
Tuliskan ayat berikut dalam Bahasa Malaysia.


I have a friend who likes Transformers.

A. Saya suka bermain Transformers bersama kawan.
B. Saya memiliki seorang kawan yang suka akan Transformers.
C. Kawan saya bertukar menjadi Transformers.
D. Saya suka menonton Transformers bersama kawan.


 

 

 
Question 4
Gerhana Bulan berlaku apabila ......
A. bulan berada di antara bumi dan matahari
B. bumi berada di antara bulan dan matahari
C. matahari berada di antara bumi dengan bulan

 

 

 
Question 5
Yang manakah pasangan ayat berikut salah dipadankan maksudnya?
A. Adik sedang bermain bola.
My little brother is playing a ball.
B. Kucing merupakan sejenis mamalia.
A cat is a mammal.
C. Tikus itu dimakan oleh kucing.
The cat is eaten by the mouse.
D. Selamat pagi.
Good morning.

 

 

 
Question 6
Pilih ayat tanya yang paling sesuai bagi ayat di bawah ini.Sukan sekolah saya akan diadakan selama dua hari berturut-turut.

A. Bagaimanakah cara sukan sekolah diadakan?
B. Bilakan sukan sekolah awak diadakan?
C. Bagaimana perasaan awak tentang sukan sekolah?
D. Berapa lamakah sukan sekolah awak akan diadakan?


 

 

 
Question 7
Kami mengadakan kenduri kesyukuran atas pelantikan ibu __________

ketua kampung.
A. seperti
B. untuk
C. sebagai
D. demi

 

 

 
Question 8
Cikgu Akmal ingin mencari seorang pelajar yang handal yang

bakal dipilih untuk mewakili sekolah dalam suatu pertandingan.

Dia akan menemuduga calon-calon yang berkelayakan.Yang manakah di antara soalan yang ditanya oleh Cikgu Akmal

membolehkannya mendapatkan jawapan yang lebih mendalam daripada

pelajar yang ditemuduga?

A. Beritahu saya tentang diri awak.
B. Gambarkan diri anda dengan menggunakan tiga patah perkataan.


 

 

 
Question 9
I took _____ hour to write ____ essay.
A. a; a
B. a; an
C. an; a
D. an; an

 

 

 
Question 10
Yang manakah di antara berikut akan menjanakan nombor yang paling besar?
A. 3 + 2
B. 4 × 1
C. 9 - 7
D. 4 ÷ 2

 

Name:

Submit